Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Superior > Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial > Mòduls
 
CC FF Grau Superior
Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial

Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics


UNITATS FORMATIVES :

UF1    Automatització elèctrica cablada
UF2    Automatització pneumàtica i electropneumàtica
UF3    Automatització hidràulica i electrohidràulica
    
    
DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

S’estudien i es realitzen muntatges pràctics de sistemes amb funcionament automàtic mitjançant circuits elèctrics, pneumàtics i hidràulics.
La pneumàtica utilitza la força de l’aire a pressió per generar moviments.
La hidràulica utilitza la força d’un líquid ( aigua, oli ...) a pressió per generar moviments.
Aquestes tècniques s’anomenen “Tècniques de fluid”.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10