Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Superior > Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial > Mòduls
 
CC FF Grau Superior
Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial

Sistemes seqüencials programables


UNITATS FORMATIVES :

UF1    Instal·lació i muntatge d’autòmats programables ( PLC).
UF2    Programació d’autòmats programables
UF3    Disseny de sistemes seqüencials
    

DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

Un PLC (Autòmat programable) podríem dir que és una mena de PC industrial que serveix per controlar sistemes automatitzats.
En aquest mòdul s’explica detalladament què és i quines parts composen un PLC i com funciona. Tot de manera pràctica mitjançant la realització d’exercicis pràctics i petits projectes.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10