Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Superior > Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial > Mòduls
 
CC FF Grau Superior
Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial

Sistemes de mesura i regulació


UNITATS FORMATIVES :

UF1    Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d'accionament.
UF2    Sistemes de regulació automàtica
UF3    Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades
UF4    Estudi dels sensors i tècniques de regulació i control mitjançant ABP i Robots Didàctics
    
    
DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

Aquest mòdul té 4 unitats molt diferenciades:
A la primera unitat s’estudien, es proven i es connecten uns aparells anomenats sensors que permeten extreure informació sobre el nostre món físic (temperatura, posició, velocitat, etc.).
A la segona unitat s’estudien i es programen sistemes continus, com ara el control de la temperatura d’un forn, el control de velocitat d’un motor, etc.
A la tercera unitat es veuen i es configuren sistemes informàtics capaços d’adquirir dades i supervisar i visualitzar gràficament processos.
A la quarta unitat es construeix un petit robot autònom on s’integren algunes de les tècniques que s’han vist a les altres unitats o en altres crèdits.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10