Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Superior > Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial > Mòduls
 
CC FF Grau Superior
Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial

Sistemes de potència


UNITATS FORMATIVES :

UF1    Configuració d’Instal·lacions Elèctriques
UF2    Màquines elèctriques
UF3    Electrònica de potència
    

DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

Aquest mòdul té 3 unitats molt diferenciades:
A la primera unitat s’estudien els fenòmens físics que tenen a veure amb l’electricitat i el magnetisme amb l’objectiu de comprendre el funcionament de les instal•lacions elèctriques industrials i domèstiques.
A la segona unitat s’expliquen i s’utilitzen les màquines elèctriques industrials (motors de CC i de CA, transformadors i generadors).
A la tercera unitat s’expliquen les bases de l’electrònica de potència a la pràctica, tot muntant una font d’alimentació que pugui passar de CA a CC.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10