Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Superior > Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial > Mòduls
 
CC FF Grau Superior
Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial

Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial


UNITATS FORMATIVES :

UF1    Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial
UF2    Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial
UF3    Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial
    
    
DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

S’explica el funcionament d’un programa informàtic de gestió de projectes elèctrics (EPLAN) per a elaborar els esquemes elèctrics, la distribució en armaris, plànols de mecanitzats, assignació d’articles, llistes automàtiques (elements, cables, mangueres, bornes, direccionament PLC, ...), etcètera, d’un projecte industrial d’automatització. S’assoleix un nivell suficient per a treballar professionalment amb aquesta mena de software.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10