Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Superior > Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial > Mòduls
 
CC FF Grau Superior
Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial

Sistemes programables avançats


UNITATS FORMATIVES :

UF1    Sistemes avançats de control industrial
UF2    Sensors avançats
    
    
DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

S’aprenen eines avançades de programació en PLC, com són les funcions parametritzades, i es treballa amb entrades i sortides analògiques amb connexió real no simulada. També es desenvolupa l’ús de memòries configurables (DB’s) i es presenten eines de programació amb llenguatge d’alt nivell (text estructurat, SCL i S7-GRAPH). També es fa una iniciació a la visió artificial i a les càmeres industrials en automatitzacions amb pràctiques reals.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10