Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Superior > Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial > Mòduls
 
CC FF Grau Superior
Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial

Robòtica industrial


UNITATS FORMATIVES :

UF1    Configuració de robots industrials
UF2    Programació de robots industrials
UF3    Manteniment de robots industrials
UF4    Servo accionaments
    

DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

En aquest mòdul s’estudien, es manipulen i es programen a la pràctica braços robots industrials. Concretament el que es fa és programar el robot industrial utilitzant un programa simulador i posteriorment, un cop el programa funciona perfectament, es passa al programa al robot real per realitzar-ne els ajustatges finals. S’aprenen a programar els robots de les marques FANUC i ABB que són dels més utilitzats en el nostre entorn industrial.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10