Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Superior > Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial > Mòduls
 
CC FF Grau Superior
Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial

Informàtica industrial


UNITATS FORMATIVES :

UF1    Equips, xarxes locals i entorns web.
UF2    Programació d’ equips i sistemes industrials.
    

DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

Estudi d’ adreces IP i servidors DHCP d’una xarxa local.
Nocions de programació de pàgines web amb  HTML i JavaScript.
Programació entorn consola amb el llenguatge de programació C.
Programació de sistemes microcontrolats amb C.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10