Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Superior > Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial > Mòduls
 
CC FF Grau Superior
Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial

Formació en centres de treball


UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en Centres de Treball    
    
    
DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

Realització de pràctiques en una empresa del sector efectuant tasques relacionades amb els continguts del cicle. Com a mínim es realitzaran 350 hores. Es podran iniciar a partir del 3r trimestre de primer curs.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10