AMiPA

FUNCIONS DE L’ASSOCIACIÓ I ESTATUTS

Fer de portaveu dels pares
. Aquesta és la funció principal de l’associació. Us podeu dirigir a qualsevol membre de l’associació amb l’ànim que les seves preguntes, dubtes, queixes, propostes, … tinguin resposta. Que aquestes es puguin discutir a les reunions de junta i arribin a la direcció del centre.

Participació en la gestió del centre. A través del Consell Escolar, però també donant el suport econòmic necessari per aquelles qüestions que el centre requereixi, que signifiqui una millora per a l’educació dels nostres fills i que no pugui assumir el propi centre.

Participació en l’educació dels nostres fills
. Servim d’organ consultiu per a qualsevol qüestió que la direcció del centre ens vulgui plantejar. I a l’inversa, plantegem qualsevol qüestió a la direcció del centre que creiem que pugui significar una millora.

Adjuntem els últims estatuts aprovats.

Clickar sobre per veure estatuts.

ESTATUTS AMIPA IES LA GARROTXA