APROFITEM EL TEMPS

APROFITEM EL TEMPS

La biblioteca  ofereix un espai i un ambient de treball perquè els alumnes avancin deures, treballs i lectures de les matèries que cursen. 

L’horari serà de 15.30 a 17 h de dilluns a divendres, les famílies quan s’apuntin podran escollir el dia o dies de la setmana que vulguin utilitzar el servei.

Aquesta proposta va adreçada a alumnes de 1r i 2n d’ESO

 

Us recordem que oferim:

  • Un espai i un ambient de treball.
  • Els usuaris d’aquest servei tindran a l’abast el fons bibliogràfic i digital de la Biblioteca.
  • Tindran preferència en l’ús dels ordinadors.
  • Es controlarà l’assistència i el comportament dels alumnes, enviant, si és necessari, un correu o un SMS a les famílies, en acabar l’activitat.

PROTOCOL DAVANT LA SITUACIÓ PROVOCADA PER LA COVID-19

  • Aquest curs per mesures de seguretat, els alumnes només es poden apuntar un dia a la setmana.
  • Entraran d’un en un amb la distància de separació recomanable
  • La separació entre els alumnes a l’hora de treballar serà mínim d‟1,5 metres
  • Quan acabin l’activitat caldrà fer la neteja, desinfecció i ventilació de la biblioteca.
  • A l’entrada i a la sortida de la biblioteca hi haurà desinfecció de mans.
  • És imprescindible l’ús de mascareta.