Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici
 
Col·laboració entre CAHORS i l’Institut La GarrotxaDimecres, 23 de Setembre del 2015
L’empresa CAHORS, dedicada a la fabricació de material elèctric per instal·lacions de distribució, ha fet arribar a l’Institut una donació de material que permetrà l’equipament d’un nou taller de pràctiques.
La donació efectuada per CAHORS consisteix en una Centralització de Comptadors per un edifici d’habitatges, una Caixa General de Protecció per a subministrament superior a 15 kW, una Caixa de Protecció i Mesura trifàsica i una Caixa de Protecció i Mesura Monofàsica.
Els alumnes de 2n curs d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques s’encarregaran del muntatge de la instal·lació, amb el suport i assessorament de l’empresa Electrind Olot S.L.
Aquesta Instal·lació s’utilitzarà al Mòdul d’Instal·lacions de Distribució del cicle d’IEA que realitzem a l’institut, a les Jornades tècniques de l’Institut Obert de Catalunya i en els cursos de Formació Ocupacional i Contínua  que realitzem al Centre Integral de Formació Professional de la Garrotxa.
Des de l’Institut agraïm i valorem molt positivament aquesta col·laboració per la formació dels nostres alumnes.


 
 
<<

 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10