SERVEIS

 • Organització activitats extraescolars. Activitats lúdico-esportives per als alumnes d’ESO que es realitzen en horari de tardes a partir de les 15.30h. Activitats previstes curs 21/22: Dilluns: Multiesport / Dimarts:  Break dance e iniciació al teatre / Dimecres: Robòtica nivell 1 i 2  i aeròbic / Dijous: Futbet
  • Gestió del transport escolar. Fent de pont entre pares/mares, empresa de transport i Consell Comarcal.
  • Biblioteca. Suport econòmic al manteniment de la biblioteca.
  • Participació en el Consell Escolar.
  • Participació en la comissió local de les AMiPAs.
  • Suport a la gestió del menjador. Des de la gestió de l’espai del menjador, fins a vetllar per a la qualitat i adeqüació dietètica dels àpats i portar un control periòdic dels mateixos.