Reunions AMiPA

Acta reunió Octubre

Acta reunió Novembre