Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > Projecte GEP
 
Projecte GEP

Grup d'experimentació per al Plurilingüisme (GEP). 

La participació en el grup d’experimentació plurilingüe té com a objectiu reforçar el coneixement i l’ús de diferents llengües que han esdevingut una eina fonamental per accedir al coneixement en una societat global com la nostra.

Dins del Projecte de direcció dels cursos 2015-19 es va definir la necessitat de posar en marxa a l’institut el GEP com una eina més per estimular el coneixement de les llengües estrangeres entre els nostres alumnes. Els objectius plantejas són:

El curs 2015-2016 vam començar la participació en l’experiència GEP a secundària obligatòria i en els cicles formatius de Jardineria, Explotacions Agropecuàries,  Cures Auxiliars d’Infermeria i Disseny en fabricació Mecànica.

Pel que fa a l’ESO es va començar el curs passat  en  les assignatures de música i experimentals a primer.Els professors implicats en el projecte van rebre formació en AICLE  per aprendre a incloure a la seva assignatura continguts en anglès. Durant el present curs, 2016-17, es continua a primer amb aquestes mateixes matèries, ampliant l‘experiència a les assignatures de 2n d’ESO de matemàtiques i tecnologia. 

Valorem positivament l’experiència d’aquest primer any  perquè aporta beneficis als alumnes tant pel que fa a la llengua estrangera com a la resta matèries. D’una banda augmenta l’exposició a l’anglès fora de les classes pròpies i per l’altra permet accedir a una varietat més gran de textos de diverses tipologies en altres matèries.

L’objectiu del centre és poder, al llarg dels propers tres anys,implementar el projecte als quatre cursos d’ESO i a d’altres cicles formatius, de manera que hi hagi continuïtat al llarg de tota l’etapa i això comporti:

  • Una millora dels resultats en llengua anglesa a l’ESO i a CCFF.
  • L’aplicació de la metodologia AICLE/CLIL a l’aula
  • La implementació d’accions encaminades a atendre la diversitat de l’alumnat per la banda de l’excel·lència.
  • La consolidació d’un equip de professorat format i acreditat per a impartir continguts curriculars d’altres matèries en llengua anglesa.
  • La millora de la projecció externa del centre.
 
Més informació
 
  • Per més informació cliqueu AQUÍ
 
Material didàctic generat
 

 
 


 
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10