Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > Sol·licitud de beques
 
Sol·licitud de beques

Beques de caràcter general per a ensenyaments postobligatoris (no universitaris)
 
Beques convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport  per a estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris. 
 
La tramitació és telemàtica a través del portal del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
 
 
Us aconsellem que un cop acabada la tramitació, presenteu a Secretaria una còpia del resguard de presentació. No és un tràmit obligatori, però sí recomanable.
 
 
Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu
 
Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.
 
La tramitació és telemàtica a través del portal del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
 


 
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10