Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > Aplicació pràctica de la visió artificial en el control de processos industrials
 
Aplicació pràctica de la visió artificial en el control de processos industrials

DESCRIPCIÓ GENERAL

El projecte s’emmarca en la resolució del 5 d’abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, per la que es convoquen ajuts destinats a la realització de projectes d’innovació aplicada i transfarència del coneixement en la formació professional del sistema educatiu, amb la participació dels òrgans, instituts i empreses que figuren al peu de pàgina.

APLICACIÓ PRÀCTICA DE LA VISIÓ ARTIFICIAL EN EL CONTROL DE PROCESSOS INDUSTRIALS

La visió artificial està cada dia més implantada en el control de processos industrials i control de qualitat, per això és fonamental introduir aquesta tecnologia en els continguts dels cicles formatius industrials.
Degut a la simplificació i estandardització de l’ús de la visió artificial, les petites empreses podran crear un producte amb un millor valor afegit. És per això que s’obre la possibilitat de treballar conjuntament en el desenvolupament d’alguns d’aquests projectes per tal de donar resposta a les necessitats dels diferents sectors: indústries, centrec de FP i empreses del sector de la automoció.

PROPOSIT DEL PROJECTE

1. Dissenyar i realitzar una proposta innovadora per l’adequació i actualització del currículums LOE dels cicles d’Automatització Mecànica i de Regulació i Control Automàtic. Estudi de la visió artificial aplicada al control de processos industrials i relacionar-lo directament amb alguns processos concrets.

2. Creació de material didàctic de visió artificial basat en TICs per la seva impartició en els cicles formatius d’Automatització Mecànica i de Regulació i Control Automàtic.

3. Treballar conjuntament amb empreses en el desenvolupament del projecte, mitjançant l’estudi de processos industrials de producció i implementació de millores, i innovacions mitjançant l’ús de la visió artificial.

4. Actualització de coneixements sobre visió artificial en nous processos, en pymes i micropymes col•laboradores amb els centres d’FP participants.

PARTNERS

 • Institut la Garrotxa
 • Centre Integral
 • Miquel altuna
 • Inteplast
 • INGenING
 • OMRON
 • LASPIUR
 • IKUSPE
 • Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
 • GOBIERNO VASCO - EUSKOJAURLARITZA
 • GOBIERNO DE ESPAÑA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 • Unión Europea


 
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10